(ไทย) ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ S4220017 สังกัดสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์

Marka tescili protez sa