(ไทย) ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด ตามโครงการพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาในคณะวิจิตรศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2560

Marka tescili protez sa