(ไทย) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานจ้างเหมา) ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านแม่บ้าน)

Marka tescili protez sa