(ไทย) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน ณ ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อและหอภาพถ่ายล้านนา (ตรงข้ามอนุสาวรีย์สามกษัตริย์)

Marka tescili protez sa