(ไทย) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (สายปฏิบัติการ) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E220056 สังกัด งานการเงิน การคลังและพัสดุ

Marka tescili protez sa