(ไทย) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (สายวิชาการ) ตำแหน่ง อาจารย์ (สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์) ตำแหน่ง เลขที่ E220053

Marka tescili protez sa