(ไทย) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E220028 สังกัด หลักสูตรสาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง (ดนตรี) จำนวน 1 อัตรา

Marka tescili protez sa