(ไทย) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานด้านการติดตามตรวจสอบค่าธรรมเนียมการศึกษาวิชาGE) ตำแหน่งเลขที่ S4220017 สังกัด สำนักงานคณะวิจิตรศิลป์

Marka tescili protez sa