(ไทย) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ S4220014 สังกัด สาขาวิชาสื่อศิลปะฯ

Marka tescili protez sa