(ไทย) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ประเภท ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ S5220009 ปฏิบัติงาน ณ สาขาวิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ จำนวน 1 อัตรา

Marka tescili protez sa