(ไทย) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (สายวิชาการ) ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด หลักสูตรสาขาวิชาศิลปะ การถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ ตำแหน่งเลขที่E220023

Marka tescili protez sa