(ไทย) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ E220067 (เชิงรุก)

Marka tescili protez sa