(ไทย) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบบุคลิกภาพและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานด้านบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ) สังกัด งานบริหารงานวิจัยฯ จำนวน 1 อัตรา

Marka tescili protez sa