(ไทย) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) สังกัด ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ (ปฏิบัติงาน ณ ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อและหอภาพถ่ายล้านนา (ตรงข้ามอนุสาวรีย์สามกษัตริย์)

Sorry, this entry is only available in ไทย.

Marka tescili protez sa