(ไทย) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการคณะวิจิตรศิลป์

Marka tescili protez sa