(ไทย) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบเพื่อเข้ารับการตรวจบุคลิกภาพ และสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน สังกัดงานนโยบายและแผนฯ

Marka tescili protez sa