(ไทย) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบบุคลิกภาพ สอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติการสอน เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E220028 สังกัด หลักสูตรสาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง (ดนตรี) ภาควิชาศิลปะไทย

Marka tescili protez sa