(ไทย) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E220041 อัตราเงินเดือนสำหรับวุฒิปริญญาเอก สังกัด ภาควิชาศิลปะไทย

Marka tescili protez sa