(ไทย) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำ (สายวิชาการ) ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E220028 จำนวน 1 อัตรา สังกัด สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง

Marka tescili protez sa