(ไทย) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน เลขที่ S4220023 สังกัด ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ

Marka tescili protez sa