(ไทย) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่S4220014 สังกัด ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ

Marka tescili protez sa