(ไทย) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบทางด้านจิตวิทยาและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E220060 สังกัด งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและเทศสัมพันธ์

Marka tescili protez sa