(ไทย) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคปฏิบัติ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 5 เพิ่มเติม

Marka tescili protez sa