(ไทย) ขอยกเลิก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และการทดสอบบุคลิกภาพ เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ S4220012

Marka tescili protez sa