(ไทย) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ S4220012 จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานสังกัดงานการเงิน การคลังและพัสดุ

Marka tescili protez sa