(ไทย) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E220026 จำนวน 1 อัตรา สังกัด สาขาวิชาจิตรกรรม ภาควิชาทัศนศิลป์

Marka tescili protez sa