(ไทย) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) และสอบบุคลิกภาพด้านจิตวิทยา เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเลขที่ E220067 (เชิงรุก) สังกัด งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

Marka tescili protez sa