(ไทย) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาเฉพาะ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิจิตรศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2562

Marka tescili protez sa