(ไทย) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบบุคลิกภาพด้านจิตวิทยาและสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน เลขที่ S4220025

Marka tescili protez sa