(ไทย) ประกาศเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการเช่าจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าสร้างสรรค์

Marka tescili protez sa