(ไทย) ประกาศแจ้งผลการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน สังกัด ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ

Marka tescili protez sa