(ไทย) ประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงานช่วยสอน ตำแหน่งเลขที่ E220057 สังกัด สาขาวิชาสื่อศิลปะฯ

Marka tescili protez sa