(ไทย) ประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานจ้างเหมา) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน สังกัด งานบริหารงานวิจัยฯ จำนวน 1 อัตรา

Marka tescili protez sa