(ไทย) ประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ตำแหน่งเลขที่ E220024 จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาทัศนศิลป์

Marka tescili protez sa