(ไทย) ประกาศ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ การสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ S4220030 สังกัด สาขาวิชาการออกแบบ ภาควิชาศิลปะไทย

Marka tescili protez sa