(ไทย) ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด ตามโครงการพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาในคณะวิจิตรศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2559

Marka tescili protez sa