(ไทย) วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI)

Marka tescili protez sa