(ไทย) เรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ รับฟังการบรรยายจากวิทยากรชาวสิงค์โปร์ Cheo Chai-Hiang ศิลปิน นักเขียน อาจารย์สอนที่ University of Western Sydney กว่ายี่สิบปี และคิวเรเตอร์ที่ UWS University Gallery ประเทศออสเตรเลีย

Marka tescili protez sa