(ไทย) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานจ้างเหมา) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี) สังกัด ภาควิชาสื่อศิลปะฯ จำนวน 1 อัตรา

Marka tescili protez sa