(ไทย) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายปฏิบัติการ ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (ด้านประกันคุณภาพการศึกษา) ตำแหน่งเลขที่ E220044 สังกัด งานนโยบายฯ จำนวน 1 อัตรา

Marka tescili protez sa