(ไทย) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน สังกัดงานการเงินการคลังและพัสดุ สำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ ตำแหน่งเลขที่ S4220029

Marka tescili protez sa