สื่อประชาสัมพันธ์

 

หนังสือแนะนำคณะวิจิตรศิลป์

Pages from FINE_ARTS_CMU_BOOKLET_2016

วิดีโอแนะนำคณะ

ตารางการออกอากาศรายการวิทยุคณะวิจิตรศิลป์ วอยซ์ออฟอาร์ตส

ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.05-14.00 น.
ทางสถานีิวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 MHz
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Marka tescili protez sa