สื่อประชาสัมพันธ์

 

วิดีโอแนะนำคณะ

ตารางการออกอากาศรายการวิทยุคณะวิจิตรศิลป์ วอยซ์ออฟอาร์ตส

ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.05-14.00 น.
ทางสถานีิวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 MHz
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่