http://www.finearts.cmu.ac.th
Hightlight
(Thai) คณะนักเรียนจากโรงเรียนเซนต์คาเบรียลเยี่ยมชมสาขา
11/03/2016
(Thai) บรรยากาศการตรวจ Thesis
11/03/2016
(Thai) คุณวิศว จงไพบูรย์ บรรยายหัวข้อ “การจัดการภาพถ่ายที่ใช้แสง
11/03/2016
(Thai) คุณจุฬญาณนนท์ บรรยายหัวข้อ “การสร้างสรรค์งานภาพเคลื่อนไหว
11/03/2016
(Thai) บรรยายพิเศษโดย Peter Phong http://www.1000ponies.com/ วิชา Adv
11/03/2016
(Thai) อ.ศรศักดิ์ ศักดิ์บดินทร์ บรรยายพิเศษ
11/03/2016
(Thai) ภาพบรรยากาศ การบรรยาย หัวข้อ ” องค์+ประกอบ+ภาพ”
02/03/2016
(Thai) ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ” องค์+ประกอบ+ภ
23/02/2016
(Thai) ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย “มองศิลปะผ่านเลนส์
16/02/2016
(Thai) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โควตาภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา
16/02/2016
(Thai) บรรยายพิเศษศิลปะการถ่ายภาพแฟชั่นขั้นสูง
16/02/2016
(Thai) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึ
16/02/2016
(Thai) ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย “มองศิลปะผ่านเลนส์
16/02/2016
(Thai) อ.ดร.บุรินทร์ ธราวิจิตรกุล บรรยายในวิชา Architecture
16/02/2016
(Thai) ทริปวิชาศิลปะการถ่ายภาพสี (Color) 2559
16/02/2016
(Thai) บรรยายพิเศษศิลปะการถ่ายภาพแฟชั่นขั้นสูง
16/02/2016
(Thai) รายการ U-Station สัมภาษณ์สาขา
16/02/2016
(Thai) EXHIBITION EDUCATION AND ACTIVITY
16/02/2016
(Thai) ประกาศรับสมัครนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด เพื่อเข้าศึ
14/09/2015
Marka tescili protez sa