สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา

การรับสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

vinil_FA_Adimission02-wide

 

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 

การรับสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรที่เปิดรับ:

 

[Inbound] Students Exchange Program 2018 at Faculty of Fine Arts, CMU

 

การรับสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก
หลักสูตรที่เปิดรับ:

สอบถามเพิ่มเติม หน่วยทะเบียนและประมวลผล คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์: 053-94-4812 | โทรสาร: 053-94-4805    email: tanita@finearts.cmu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

Marka tescili protez sa