http://www.finearts.cmu.ac.th
“สโตน” นศ.ศิลปะไทย คว้ารางวัลที่ 2 ดาวเด่นบัวหลวง 101 ครั้งที่ 9

ขอแสดงความยินดีกับ นายนภัส ลีฬหพงศ์ (สโตน) นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะไทย ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัลที่ 2 ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ในชื่อภาพ “ปลูกป่าในใจคน” ในโครงการดาวเด่นบัวหลวง 101 ครั้งที่ 9 ประจำปี 2559 การประกวดวาดภาพในหัวข้อ“70 ปี ในหลวงของเรา” ประกาศผลไปเมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งผลงานได้จัดแสดงอยู่ที่หอศิลป์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

15284105_1888607041359710_8944384242316267252_n

2win-34

Marka tescili protez sa