คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University

ผลงานทางศิลปะ คณะวิจิตรศิลป์

รวมผลงานเหล่าคณาจารย์ นักศึกษา เผยแพร่ความเป็นเอกลักษณ์

นายพรหมพัฒน์ โชติสิรดานันท์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่า “เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ต้นกล้าคุณธรรม” สาขา ผู้สร้างแรงบันดาลใจ เนื่องในโอกาศวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564
ยินดีกับน้องโซคูล ศิษย์เก่ามหาบัญฑิตจากคณะวิจิตรศิลป์ “ชายผู้ไม่ยอมแพ้โชคชะตา” ได้รับทุนเรียนต่อปริญญาเอกจากพิมรี่พาย เป็นกำลังใจสำหรับคนเก่ง
นางสาวพรกนก สืบกระแสร์ คณะวิจิตรศิลป์ มช.คว้ารางวัลรองชนะเลิศ Young Artists Talent 2021
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการ “The making of หน้ากากอนาคต” หรือในชื่อว่า ACADEMIC EXHIBITION & SHOWCASE : MASK FUTURE
ภาพบรรยากาศพิธีเปิด นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ โดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
นิทรรศการการแสดงผลงานประติมากรรมขนาดเล็ก Mini Sculpture
พิธีประกาศรางวัลและเปิดนิทรรศการArt and Design 2020
วจศ. มช. ร่วมรับรางวัลชนะเลิศกระทงยอดเยี่ยม ครองถ้วยพระราชทาน การประกวดกระทงใหญ่
หอศิลป์ มช. | นิทรรศการ Media Arts and Design Festival 2020
นิทรรศการเปิดธงรุ่น ประจำปีการศึกษา 2563
previous arrow
next arrow
Slider
คณะวิจิตรศิลป์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.เมฆินทร์ เลิศตำหรับ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
ขอประชาสัมพันธ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวุฒิ ร่วมฤดีกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ภาควิชาทัศนศิลป์ ในการเข้าร่วมการแสดงงานยังต่างประเทศ
นิทรรรศการ การแสดงผลงานคณาจารย์ ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
นิทรรศการการแสดงผลงานประติมากรรมขนาดเล็ก Mini Sculpture
A Chip Off the Old Block นิทรรศการผลงานอนิเมชันโดย กรกกฎ ใจรักษ์
เศียรใหญ่ คือ พระศรีสรรเพชญ ? ปลุกวงการประวัติศาสตร์ให้ตื่นอีกครั้ง
The relative of differences A solo exhibition by Morakot Ketklao
วจศ. มช. ร่วมรับรางวัลชนะเลิศกระทงยอดเยี่ยม ครองถ้วยพระราชทาน การประกวดกระทงใหญ่
ห้องแสดงงานคณะฯ | นิทรรศการศิลปะ PrintMaking 2020
previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวสารคณะวิจิตรศิลป์

ข่าวบริการการศึกษา

มกราคม 4, 2565 ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม แบบ 2 และ แบบ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1)
ธันวาคม 30, 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ แบบ 1.1 และแบบ 2.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1)
ธันวาคม 30, 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาทัศนศิลป์ แบบ 1 และแบบ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1)
พฤศจิกายน 5, 2564 กำหนดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา คณะวิจิตรศิลป์ มช. TCAS ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565
ตุลาคม 14, 2564 ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม แบบ 2 และ แบบ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

มกราคม 10, 2565 คณะวิจิตรศิลป์​ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แสดงความยินดีกับบัณฑิตรุ่นที่ 55 ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
พฤศจิกายน 10, 2564 คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565
พฤศจิกายน 5, 2564 คำชี้แจง คำพิพากษาของศาลปกครองเชียงใหม่ เกี่ยวกับการใช้หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พฤศจิกายน 5, 2564 กำหนดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา คณะวิจิตรศิลป์ มช. TCAS ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565
กันยายน 28, 2564 คณะวิจิตรศิลป์จัดงานมุทิตาจิตแก่พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุงานประจำปี 2564

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ข่าวรับสมัครงาน

มกราคม 21, 2565 ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ EP220008 (แบบมีสัญญาจ้าง 3 – 5 ปี) สังกัด สาขาสาขาวิชาจิตรกรรม ภาควิชาทัศนศิลป์
มกราคม 21, 2565 ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ EP220004 (แบบมีสัญญาจ้าง 3 – 5 ปี) สังกัด สำนักวิชาการบัณฑิต คณะวิจิตรศิลป์
มกราคม 21, 2565 ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E220026 สังกัด สาขาวิชาจิตรกรรม ภาควิชาทัศนศิลป์
มกราคม 5, 2565 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ EP220003 (แบบมีสัญญาจ้าง 3 – 5 ปี) สังกัด สาขาวิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ
ธันวาคม 29, 2564 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ EP220010 (แบบมีสัญญาจ้าง 3 – 5 ปี) สังกัด งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ข่าวทุนวิจัย ทุนการศึกษา/ทุนต่างประเทศ

คลังข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย คณะวิจิตรศิลป์

(สื่อดิจิทัล&มัลติมีเดีย ภาพนิ่ง/เคลื่อนไหว การเรียนการสอนและกิจกรรมคณะฯ)