ติดต่อเรา

หน่วยธุรการ 053 94 4807
หน่วยบริหารงานบุคคล 053 94 4847
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ 053 94 4830


คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200