ข้อมูลการลงเวลาเข้า-ออกการปฏิบัติงาน

ขอความกรุณาพนักงานสายปฏิบัติการทุกท่านตรวจสอบการลงเวลาการปฏิบัติงาน โดยงานบริหารงานบุคคลได้รวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 – เมษายน 2558  ได้ที่  : รวมหนังสือนำมค_เมย58   เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

ทั้งนี้ คณะวิจิตรศิลป์ ได้กำหนดให้พนักงานสายปฏิบัติการทุกท่าน รายงานชี้แจงข้อมูลการไม่ลงเวลาเข้า-ออก การปฏิบัติงาน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ซึ่งงานบริหารงานบุคคลจะรายงานข้อมูลเป็นรายปักษ์  พนักงานทุกท่านสามารถกรอกข้อมูลผ่านระบบ กรอกข้อมูล ชี้แจงการไม่ลงเวลาเข้า-ออก ทำงาน  หรือดาวน์โหลด แบบฟอร์มชี้แจงข้อมูลการลงเวลาทำงาน กรอกข้อมูลจัดส่งให้งานบริหารงานบุคคลทุกสิ้นเดือน

 

ตรวจสอบข้อมูลการลงเวลาได้ที่

สแกนนิ้วมือพค1-15 พค 58(new)

สแกนนิ้วมือพค18-29 พค 58(new)

สแกนนิ้วมือ1_12 มิย58

สแกนนิ้วมือ15-30มิย58

สรุปเดือนกค 58

สแกนนิ้วมือสค 58

สแกนนิ้วมือกย 58

สแกนนิ้วมือ ตค 58

สแกนนิ้วมือ พย 58