การประกวดศิลปะและการออกแบบ ล้านนาร่วมสมัย ปีที่ 2 Art​ and​ Design​ Contest:​ Lanna​ Contemporary​ 2021

ได้เวลาโชว์เหนือกันอีกครั้ง ของเหล่าเด็กศิลป์จากทั่วประเทศ มีเพียง 1 ทีมเท่านั้นที่จะเป็นผู้ชนะ ร่วมลุ้นและรับชมความเข้มข้นของการประกวดศิลปะและการออกแบบ ล้านนาร่วมสมัย ปีที่ 2 Art​ and​ Design​ Contest:​ Lanna​ Contemporary​ 2021

ร่วมสืบทอดภูมิปัญญา ล้านนาร่วมสมัย กับ 20 ชีวิตที่พร้อมจะมาปล่อยของ ด้วยมัน(ส์)สมอง สร้างศิลป์ร่วมสมัยกันแล้ว! “โครงการประกวดศิลปะและการออกแบบ Art​ and​ Design​ Contest:​ Lanna​ Contemporary​ 2021” | EP.1

ต่างความคิด ต่างสถาบัน ผสานกันเป็นไอเดีย “โครงการประกวดศิลปะและการออกแบบ Art​ and​ Design​ Contest:​ Lanna​ Contemporary​ 2021” | EP.2

"มิตรภาพ" สำคัญกว่า "ชัยชนะ" “โครงการประกวดศิลปะและการออกแบบ Art​ and​ Design​ Contest:​ Lanna​ Contemporary​ 2021” | EP.3