การประชุมฐานะศิษย์เก่าคณะวิจิตรศิลป์ ที่สังกัดหน่วยงานคณะฯ

บรรยากาศการประชุมฐานะศิษย์เก่าคณะวิจิตรศิลป์ ที่สังกัดหน่วยงานคณะฯ เพื่อหารือเตรียมความพร้อมที่จะจัดกิจกรรมแสดงนิทรรศการผลงานศิษย์เก่าคณะวิจิตรศิลป์ ในโอกาสครบรอบ 40 ปี การก่อตั้งคณะ เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคี ความร่วมมือกันระหว่างศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบัน และคณะวิจิตรศิลป์ วันที่ 26 เมษายน 2566 ณ ห้อง FB1307 อาคารสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์